Atatürk’ün Yaptığı İnkilaplar - Atatürk’ün Yenilikle

ATATÜRK ÜN İNKILAPLARI

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması (3 Mart 1924)
Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)
Laikliğin kabulü (1928-1937)
Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)
Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)
Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

Siyasal devrimler

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması (1921, 1924, 1930)
Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)
————————————————————-

Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler
Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması(1934)
Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu, 28 Kasım 1925)
Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
Miili Bayramlar ve Genel Tatiller (27 Mayıs 1935)
Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve **çülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931)
————————————————————–
Eğitim ve kültür alanındaki devrimler

Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
Medreselerin Kapatılması (1926)
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
Üniversite Reformu (1933)
Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Köy Enstitüleri (17 Nisan 1940)
—————————————————————

Ekonomi Alanında devrimler
İzmir İktisat Kongresi (1923)
Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1935)
Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
Toprak Reformu (1929)
—————————————————————
Hukuksal devrimler

Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
Medeni Kanun (1924 - 1937)
Türk Ceza Kanunu (1926)
Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !